(zespół) Ass.Potametum perfoliati Koch 1926 em. Pass. 1964

Potametum perfoliati
12.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski
Potametum perfoliati
Molinietum caeruleae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum perfoliati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potametum perfoliati

Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potametum perfoliati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum lucentis

Nuphar lutea (grążel żółty)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
+ przechodzące z All.Nymphaeion  

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie)

Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
Najas flexilis (jezierza giętka)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)