(zespół) Ass.Potametum perfoliati Koch 1926 em. Pass. 1964

Potametum perfoliati
12.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski
Potametum perfoliati
Molinietum caeruleae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum perfoliati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potametum perfoliati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potametum perfoliati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum lucentis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea