takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Batrachium rionii (Lagger) Nyman

Batrachium trichophyllum ssp. rionii (Lagger) C.D.K. Cook · Ranunculus rionii Lagger
Batrachium rionii
08.05.2016, Borowa Oleśnicka; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Batrachium rionii
Batrachium rionii

występowanie

Gatunek znany z kilku stanowisk na Dolnym Śląsku. [Zając A. i Zając M. (red.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek, Kraków 2019]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160508.1.zd - Batrachium rionii; Borowa Oleśnicka
160508-1
leg. Zygmunt Dajdok
/Borowa Oleśnicka/ #3