Papaver glaucum Boiss. et Hausskn. ex Boiss.

mak tulipanowy
na stronie — wymagania i uprawa