antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Centaurea cyanus L.

chaber bławatek
Centaurea cyanocephala Velen. · Cyanus segetum Hill.
na stronie — występowanie
Centaurea cyanus (chaber bławatek)
2009, Skierniewice; copyright © by Adam Dobrzański
Centaurea cyanus
kwiat lejkowaty
Centaurea cyanus
pąk kwiatowy
Centaurea cyanus
Centaurea cyanus
kwiat
Centaurea cyanus (chaber bławatek)
Centaurea cyanus (chaber bławatek)

występowanie

Centaurea cyanus
wystepowanie
o mapie występowania
Centaurea cyanus hort. (chaber bławatek ogrodowy)
chaber bławatek ogrodowy (Centaurea cyanus hort.); jako ozdobny kwiat jednoroczny
Roślina jednoroczna. Pospolity na przydrożach, w miejscach ruderalnych, także jako chwast w uprawach (zwłaszcza w zbożowych).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.456 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.47 [16.13]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.694 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.500 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.521 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.264+271 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.554 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.81 [81]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 p.416 [85.28]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.297+298i+296+373 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.300 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.726 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2015 · powstała/was created 29.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Centaurea_cyanus.htm"> Centaurea cyanus (chaber bławatek) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>