antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Lithospermum arvense L.

nawrot polny
Buglossoides arvensis (L.) M.I. Johnston
na stronie — występowanie · znaleziska
Lithospermum arvense (nawrot polny)

grupa kwitnących roślin; 23.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek; copyright © by Michał Smoczyk

Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)

kwiaty

Lithospermum arvense (nawrot polny)

pokrój

Lithospermum arvense

owoce

Lithospermum arvense

owoce

Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20050703.10.mr - Lithospermum arvense (nawrot polny); Suwalszczyzna

4f · 20050703.10.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20080413.5.bg - Lithospermum arvense (nawrot polny); E od Jabłonnej

3f · 20080413.5.bg
leg. Błażej Gierczyk
/E od Jabłonnej/

znalezisko 20090423.10.sm - Lithospermum arvense (nawrot polny); Równina Torzymska, Rzepinek

3f · 20090423.10.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/

znalezisko 00010000.09_9_34.jmak - Lithospermum arvense (nawrot polny); Sigmaringen, Niemcy

1f · 00010000.09_9_34.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/