fot. mr-Lithospermum_arvense_20050703_08 (261×600) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lithospermum arvense (nawrot polny)
03.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański