takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lithospermum officinale L.

nawrot lekarski nawrocik lekarski