znalezisko 00010000.09_9_34.jmak - Lithospermum arvense (nawrot polny) · Sigmaringen, Niemcy · (leg. det. Jarosław Makowski)
jmak-Lithospermum-arvense
Lithospermum arvense (nawrot polny)