antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Sinapis arvensis L.

gorczyca polna ognicha
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
środkowa część pędu, kwiatostany; 18.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
pokrój; pole ziemniaków; 18.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
łuszczyny, dzióbek długości ok. 1/3 pozostałej części łuszczyny
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
liść ze środkowej części pędu, widok od spodu

cechy charakterystyczne

Rozróżnienie w fazie siewek:
gorczyca polna (Sinapis arvensis) liścienie znacznie szersze niż dłuższe, płycej sercowato wykrojone, ogonki podobnej długości jak blaszka; pierwsze liście w różnym stopniu ząbkowane, faliste, skąpo owłosione.

rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum) liścienie ma węższe, tylko nieco szersze niż dłuższe, głębiej sercowato wykrojone, ogonki są owłosione, dłuższe od blaszki; pierwsze liście silnie owłosione, lirowate z kilkoma odcinkami, końcowy odcinek bardzo duży z licznymi zaokrąglonymi ząbkami.

Sinapis arvensis (gorczyca polna)
kwiaty, odgięte działki kielicha (Dz)
Szypuły owoców ± wzniesione. Dzióbek łuszczyny obły lub nieco spłaszczony. Nasiona do 1.6 mm średnicy.

występowanie

Sinapis arvensis (gorczyca polna)
bardzo silnie zachwaszczone m.i. gorczycą polną (Sinapis arvensis) uprawa ziemniaków
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.220 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.281 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.286 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.203 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.186 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.40 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1062 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.185 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.71 [81]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.467 [85.8]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.136i+391 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.409 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.222 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.02.2017 · powstała/was created 15.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Sinapis_arvensis.htm"> Sinapis arvensis (gorczyca polna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>