antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

wyka drobnokwiatowa
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
23.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)

cechy charakterystyczne

Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Rośliny jednoroczne. Pęd pnący się, cienki, wiotki, 20-60(100)cm długości. Łodyga kanciasta, wyłysiała, rozgałęziona.

space

Korona kwiatowa (2.5)3-4mm długości, niebieskawobiała lub jasno niebieskofioletowa. Ząbki kielicha słabo nierówne.

space

Kwitnienie od maja/czerwca do sierpnia.

występowanie

Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Chwast upraw, miedze, zarośla, łąki, przydroża, tereny ruderalne. Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym z preferencją dla gleb lżejszych, suchych i miejsc nasłonecznionych. Nie występuje tylko na glebach silnie kwaśnych, zasolonych lub trwale podmokłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.33.03 - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); Zdbice, k. Wałcza
030623-33
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #6
znalezisko 20090516.3.09 - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia
090516-3
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/ #10