takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sesleria heufleriana Schur

sesleria Heuflera
na stronie — wymagania i uprawa