takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sesleria autumnalis

sesleria jesienna
Sesleria elongata
na stronie — wymagania i uprawa