takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.382)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carex divulsa Stokes ssp. divulsa

turzyca rozsunięta
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
14.06.2016, rez. Lipowiec; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL

cechy charakterystyczne

W dole kwiatostanu zwykle 1-2 gałązki.
Przysadki jasnozielone.
Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości, dojrzałe nieco odstające od osi kłoska.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.382 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. Lasy, zarośla.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.625 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.611 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.156+206 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.294 [17]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.156+t11 [85.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.298 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 13.04.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_divulsa_ssp._divulsa.htm"> Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>