takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.382)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carex divulsa Stokes ssp. divulsa

turzyca rozsunięta
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)

14.06.2016, rez. Lipowiec; copyright © by Jerzy Kruk XL

Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)

cechy charakterystyczne

W dole kwiatostanu zwykle 1-2 gałązki.
Przysadki jasnozielone.
Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości, dojrzałe nieco odstające od osi kłoska.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.382 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. Lasy, zarośla.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.