takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.372)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

oczeret sztyletowaty
Scirpus mucronatus L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)

27.09.2008, stawy k/Poręby Wielkiej (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk

Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.372 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20080927.5.jkr - Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty); stawy k/Poręby Wielkiej (kotlina Oświęcimska)

6f · 20080927.5.jkr
leg. Jerzy Kruk
/stawy k/Poręby Wielkiej (kotlina Oświęcimska)/

znalezisko 20090731.3.pkob - Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)

8f · 20090731.3.pkob
leg. Piotr Kobierski

znalezisko 00010000.09_4_80.jmak - Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty); Niemcy

2f · 00010000.09_4_80.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/

znalezisko 20090927.3.jkr - Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty); stawy k/Poręby Wielkiej (kotlina Oświęcimska)

4f · 20090927.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/stawy k/Poręby Wielkiej (kotlina Oświęcimska)/