takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

oczeret jeziorny
Scirpus lacustris L. s.str.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Schoenoplectus lacustris

01.07.2005, Ogród Botaniczny we Wrocławiu.; copyright © by Jacek Soboń

Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus lacustris (oczeret jeziorny)

kwiatostan

Schoenoplectus lacustris (oczeret jeziorny)

występowanie

Schoenoplectus lacustris (oczeret jeziorny)

płat szuwaru oczeretowego Ass.Scirpetum lacustris

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne