takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.375)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Eleocharis multicaulis Sm.

ponikło wielołodygowe
Heleocharis multicaulis (Sm.) Desv. · Heleocharis multicaulis Sm.
na stronie — występowanie · znaleziska
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)

07.06.2008, użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)

roślina kępkowa

Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)

gatunek ten wykazuje bardzo rzadką, wśród rodzaju Eleocharis, cechę żyworodności – młode rośliny kiełkują już w kłosie

Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.375 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20080607.7.pkob - Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe); użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie

15f · 20080607.7.pkob
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie/

znalezisko 20080809.3.jkr - Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe); torfowisko k/Nowogrodu Bobrzańskiego (Ziemia Lubuska)

4f · 20080809.3.jkr
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/torfowisko k/Nowogrodu Bobrzańskiego (Ziemia Lubuska)/