takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.371)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Schoenus ferrugineus L.

marzyca ruda
na stronie — występowanie
Schoenus ferrugineus
19.07.2008, torfowisko węglanowe k/Borzykowa (okolice Buska-Zdroju); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.371 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.