takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.370)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Schoenus nigricans L.

marzyca czarniawa
na stronie — występowanie · znaleziska
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)

07.06.2012, Pojezierze Myśliborskie; copyright © by Konrad Świtalski XL

Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.370 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20120607.1.kswit - Schoenus nigricans (marzyca czarniawa); Pojezierze Myśliborskie

8f · 20120607.1.kswit
leg. Konrad Świtalski
/Pojezierze Myśliborskie/

znalezisko 00010000.15.kswit - Schoenus nigricans (marzyca czarniawa); Irlandia

3f · 00010000.15.kswit
leg. Konrad Świtalski
/Irlandia/