takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bidens cernua L.

uczep zwisły
Bidens cernuus L.