atlas-roslin.pl

Bidens frondosa L. [🔉 bi·dens *]

uczep amerykański
Bidens melanocarpus Wiegand [🔉 bi·dens *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa
Bidens frondosa (uczep amerykański)
koszyczki
Bidens frondosa (uczep amerykański)
niedojrzałe niełupki w koszyczku
Bidens frondosa
niełupki w koszyczku
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
owoce z dwoma szczecinkami z zadziorkami
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5736

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bidens frondosa (uczep amerykański)
Roślina jednoroczna, zadomowiona we florze Polski. Mapa nie pokazuje, w rzeczywistości szerszego, rozprzestrzenienia. Silnie ekspansywna inwazyjna, coraz częściej wchodząca do zbiorowisk naturalnych All.Bidention tripartiti i innych szuwarowych. (2019)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1777r., 1869r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 (szczególnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5736

wybrane okazy · selected collections

#1
am.030807-1
leg. Antoni Mielnikow
/Przyręb/
#2
bl.030825-6
leg. Barbara Łotocka
#2
bl.031001-4
leg. Barbara Łotocka
#3
and.090726-7
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/
#6
arys.200929-1
leg. Andrzej Ryś
/Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki w centrum wsi Zgon/
#2
am.030810-1
leg. Antoni Mielnikow
/Kobiór/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.339 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.201 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.658 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.470 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.488 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.37 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.513 [11]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.559 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.140 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.677 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji