takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

trzcina pospolita
Phragmites communis Trin.
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Phragmites australis
uszka i włoski
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Phragmites australis
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Phragmites australis (trzcina pospolita)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Brzegi wód, torfowiska, olsy, podmokłe łąki i pola.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Variegatus’

znalezisko 00010000.a01.mr - Phragmites australis (trzcina pospolita); Suwalszczyzna
5f · 00010000.a01.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.07_10_9.jmak - Phragmites australis (trzcina pospolita); Sigmaringen, Niemcy
2f · 00010000.07_10_9.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.924 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.602+563k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.636 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.338 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.448 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.723 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.304+t23 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.357+i358+i451+i483 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.253 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.902 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.02.2016 · powstała/was created 27.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Phragmites_australis.htm"> Phragmites australis (trzcina pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>