atlas-roslin.pl

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. [🔉 frag·mi·tes]

trzcina pospolita
Phragmites communis Trin.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phragmites australis (trzcina pospolita)
Pospolita. Brzegi wód, torfowiska, olsy, podmokłe łąki i pola.Pospolita. Brzegi wód, torfowiska, olsy, podmokłe łąki i pola.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.a01.mr - Phragmites australis (trzcina pospolita); Suwalszczyzna
a01
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 00010000.07_10_9.jmak - Phragmites australis (trzcina pospolita); Sigmaringen, Niemcy
07_10_9
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #2

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin