Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie te gatunki są wyspecyfikowane.

Drosera rotundifolia · rosiczka okrągłolistna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.284)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsta; torfowiska, głównie wysokie; mieszańce z pozostałymi gatunkaim
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta; torfowiska niskie

Drosera intermedia · rosiczka pośrednia

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.286)
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka; torfowiska; mieszańce z pozostałymi gatunkami

Drosera ×obovata · rosiczka owalna

Drosera anglica × rotundifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.285)

uprawiane ozdobne

Drosera binata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Drosera capensis · rosiczka przylądkowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]