takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dionaea muscipula Ellis

muchołówka amerykańska
Dionaea muscipula (muchołówka amerykańska)
08.06.2014, OB Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.39.js - Dionaea muscipula (muchołówka amerykańska); OB Uniwersytetu Wrocławskiego
140608-39
leg. Jacek Soboń
/OB Uniwersytetu Wrocławskiego/ #1