↓niebezkorzeniowa roślina pływająca, liście w okółkach
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
pędy
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
▶ Aldrovanda vesiculosa L. (aldrowanda pęcherzykowata)
wystepowanie - Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Rzadko, w wodach stojących.
↑nie zakorzeniona roślina torfowiskowa, liście zebrane w różyczkę liściową
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
XL
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Droseraceae [🔉 dro·se·ra·ce·ē](pl) rosiczkowate
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... [16.7]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II [445]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji