atlas-roslin.pl

Aldrovanda vesiculosa L. [🔉 al·dro·wan·da we·si·ku·lo·sa]

aldrowanda pęcherzykowata
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
pędy; 07.2001, Poleski Park Narodowy (Jezioro Łukie); copyright © by Paweł Garski
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.282 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Wymaga ustalenia strefy ochronnej w formie całego zbiornika wodnego w którym występuje (4.8).
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; wody stojące, głównie na południu Polski.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — EN – zagrożony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010700.1.pg - Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata); Poleski Park Narodowy (Jezioro Łukie)
010700-1
leg. Paweł Garski
/Poleski Park Narodowy (Jezioro Łukie)/ #2
znalezisko 20050922.2.mr - Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata); Suwalszczyzna
050922-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6