fot. mr-Aldrovanda_vesiculosa_20050922_79 (700×525) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.09.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański