fot. mr-Aldrovanda_vesiculosa_20050922_58 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.09.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański