fot. kswit-060 (884×783) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.06.2014, poj. Krzywińskie
copyright © by Konrad Świtalski