takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

ponikło błotne
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. · Scirpus eupaluster (H. Lindb.) Racib.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Eleocharis palustris
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Eleocharis palustris
pokrój
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
pokrój
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
szczyt kwitnącego pędu
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
dzióbek oddzielony od owocu wyraźnym przewężeniem
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
łodygi sztywne, po wyschnięciu z b. słabo widocznymi wiązkami przewodzącymi
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)

występowanie

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne