takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

ponikło błotne
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. · Scirpus eupaluster (H. Lindb.) Racib.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Eleocharis palustris
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Eleocharis palustris
pokrój
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
pokrój
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
szczyt kwitnącego pędu
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
dzióbek oddzielony od owocu wyraźnym przewężeniem
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
łodygi sztywne, po wyschnięciu z b. słabo widocznymi wiązkami przewodzącymi
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)

występowanie

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.836 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.617 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.602 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.107+112 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.248 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.646 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.283 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.834 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.02.2016 · powstała/was created 06.09.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Eleocharis_palustris.htm"> Eleocharis palustris (ponikło błotne) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>