takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.151)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scheuchzeria palustris L.

bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
19.05.2011, okolice Parczewa; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Scheuhzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)

cechy charakterystyczne

Łodyga ulistniona. Na szczycie liście jamkowate zagłębienie.

Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3-10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.

Znamiona nie porozcinane nitkowato; słupek z trzech owocolistków, zrosłych tylko w nasadzie; w każdym kwiecie kilka dwunasiennych mieszków.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.151 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Scheuchzeria palustris
wystepowanie
o mapie występowania
Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20110519.1.mzch - Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa); okolice Parczewa
8f · 20110519.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/
znalezisko 20080801.8.and; Norwegia
2f · 20080801.8.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.322 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.771 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+526k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.575 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.171 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.86 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.587 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.278+t10 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.6 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.778 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Scheuchzeria_palustris.htm"> Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>