fot. mzch-2017_2-IMG_9041 — copyright © by Maria Zacharczuk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2011, okolice Parczewa · copyright © by Maria Zacharczuk