takson uprawiany [24]

Iris laevigata Fisch. ex Fisch. et C.A. Mey.

kosaciec gładki
na stronie — wymagania i uprawa