⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Liliopsida (jednoliścienne)]
  
kwiaty grzbieciste, ±dwuwargowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· Z bulwą przypominającą cebule i lancetowato-mieczowatymi liśćmi.
  
    
łatki ku nasadzie zwężają się; kłos ±jednostronny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kwiaty w jednostronnym lub ±wielostronnym gronie.
    
    
łatki ku nasadzie nie zwężają się znacznie; znamiona nitkowate; kłos dwustronny (↑nie)
Crocosmia xcrocosmiiflora
Crocosmia ×crocosmiiflora (krokosmia ogrodowa)
Crocosmia ×crocosmiiflora (krokosmia ogrodowa)
cynobrówka ogrodowa, letni mieczyk, mieczyk letni, montbrecja ogrodowa, montbretia · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
  
kwiaty promieniste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
  
    
brak nadziemniego pędu kwiatowego; kwiaty z podziemną zalążnią, wyrastają z bulwocebuli (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim t ...
· Liście wąskie, równowąskie, z białą pręgą przez środek, zwykle z podwiniętymi brzegami i silnym nerwem główny, w dół wypukłym, u części gatunków wyrastają po kwitnieniu.
  Jeden rodzimy gatunek i kilka uprawianych, w większości kwitną wczesną wiosną, nieliczne jesienią.
    
    
kwiaty na nadziemnej łodydze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· Rodzime gatunki to rośliny kłączowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
    
      
kwiaty przynajmniej 3cm średnicy, różnej barwy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Łatki korony zrośnięte przy nasadzie w krótką rurkę. Zewnętrzne łatki korony odgięte w dół, duże; wewnętrzne odmienne, znacznie mniejsze i skierowane ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
      
      
brak nadziemniego pędu kwiatowego; kwiaty z podziemną zalążnią, wyrastają z bulwocebuli (↑nie)
Sisyrynchium angustifolium
Sisyrynchium bermudiana (miecznica wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Listki okwiatu wolne, wszystkie 6 podobne, ±gwiazdkowato rozstawione na boki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...