Dawniej rodzaj włączany do szeroko ujętego rodzaju kosaciec (Iris).
Nie ma wśród nich gatunków flory Polski. Uprawiane cebulowe byliny ozdobne, o cyklu uprawy takim jak dla tulipanów (Tulipa).

Juno bucharica · juno bucharyjskie

irys bucharski
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość do 50 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 4/5

Juno graeberiana · juno Graebera

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 20-45 cm · kwitnienie: 4/5

Juno magnifica · juno wspaniałe

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 5

Juno orchioides · juno storczykowate

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 4