W Polsce występuję cztery rodzime gatunki irysów (pokazane obok).
Ponadto liczne gatunki obcego pochodzenia, a przede wszystkim odmiany mieszańcowe, są chętnie uprawianymi kłączowymi bylinami ozdobnymi.

Iris pseudacorus · kosaciec żółty

Iris pseudoacorus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolity · brzegi wód, moczary, olsy

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 70-100 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 5-6

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty. Wilgotne łąki, zarośla, dąbrowy, także uprawiana roślina ozdobna. Poza Polską występuje na dużym obszarze od Europy środkowej, przez Kaukaz, po środkową Syberię.

Zaraz za Iris xbarbata jest to najczęściej uprawiany u nas (w dużej liczbie odmian) kosaciec nie-bródkowy. Zobacz szeroki opis na stronie nie-bródkowych kosaćców — kosaćców syberyjskich (Iris sibirica hort.).

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 50-120 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 6

wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadki · suche murawy i skały na południu Polski

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 25-30 cm

Iris graminea · kosaciec trawolistny

takson wymarły na terenie Polski [24]
Czerwona Księga — EX–wymarły
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
uprawiany ozdobny; dawniej występował koło Cieszyna

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 20-45 cm · kwitnienie: 6

Iris-ozdobne · kosaćce uprawiane ozdobne »39

w ścisłym ujęciu tj. „irysy kłączowe”
kosaćce cebulowe (Iris-cebulowe) (dawniej zaliczane do rodzaju Iris/ jako tzw. irysy cebulowe, obecnie ujęte w rodzajach: juno (Juno), irysek (Iridodictyum) i miecznik (Xiphium).
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.549+548k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.813 [3]
· Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.269 [39]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.565 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.798 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.696 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.293+299 [86.4]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.511 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.87 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 22.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Iris.htm"> Iris (kosaciec) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>