takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Iris pseudacorus L.

kosaciec żółty
Iris pseudoacorus L. orth. var.
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus
niedojrzałe torebki
Iris pseudoacornus
otwarte torebki
Iris pseudoacorus
kwiat, widok z góry
Iris pseudacorus
Iris pseudacorus
Iris pseudacorus
zarodek, barwienie błękitem Evansa
Iris pseudacorus
zarodek, barwienie błękitem Evansa

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Brzegi wód, moczary, olsy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 70-100 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘flore pleno’ · ‘Variegata’

znalezisko 20040929.1.bl - Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
2f · 20040929.1.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.567 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.798 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.550 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.697 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.300+303 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.238 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.615 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.525+t32 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.88 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.814 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.02.2016 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Iris_pseudacorus.htm"> Iris pseudacorus (kosaciec żółty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>