fot. mr-Iris_pseudoacorus_s161_s21 (391×600) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański