fot. js-20080604-0695 (858×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris variegata (kosaciec pstry)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.06.2008, ogród botaniczny
copyright © by Jacek Soboń