atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.213)

Crocus scepusiensis (Rehmann et Woł.) Borbás

krokus spiski szafran spiski
Crocus heuffelianus Herb. ssp. scepusiensis (Rehmann et Wol.) Dostál
Crocus vernus
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crocus (krokus)kl 8064

występowanie

Crocus scepusiensis (krokus spiski)
wystepowanie
o mapie występowania
Tym mianem określa się naturalne populacje krokusów rosnące w Karpatach Zachodnich i na ich podnóżu, w szczególności w Tatrach. Takson ten jest gatunkiem z kręgu krokusa wiosennego (Crocus vernus).

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.213 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070401.1.and - Crocus scepusiensis (krokus spiski); Gorce
070401-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Gorce/ #3
znalezisko 20140323.1.jkr - Crocus scepusiensis (krokus spiski); Tatry
140323-1
leg. Jerzy Kruk
/Tatry/ #2
znalezisko 20050414.4.am; Koszarawa
050414-4
leg. Antoni Mielnikow
/Koszarawa/ #2