antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Helianthus decapetalus L.

słonecznik dziesięciopłatkowy
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Helianthus decapetalus (słonecznik dziesięciopłatkowy)
cv. Triomphe de Grand; ogr. zielny; Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Helianthus decapetalus (słonecznik dziesięciopłatkowy)
cv. Triomphe de Grand
Helianthus decapetalus (słonecznik dziesięciopłatkowy)
cv. Triomphe de Grand
Helianthus decapetalus (słonecznik dziesięciopłatkowy)
cv. Triomphe de Grand

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiany i dziczejący; zwykle nieodróżniany od słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus).

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1956r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 120-150 cm · kwitnienie: 8-10

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Capenoch Star’