antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Helianthus tuberosus L.

słonecznik bulwiasty topinambur
na stronie — występowanie · znaleziska
Helianthus tuberosus
pokrój; 17.09.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Helianthus tuberosus
kwiat, widok od dołu
Helianthus tuberosus
kwiat
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
XL

występowanie

Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1730r.?, 1872r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_13_43.jmak - Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty); ogr. zielny; Niemcy
jmak.10_13_43
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/ #6
znalezisko 00010000.B86.bl - Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
bl.B86
leg. Barbara Łotocka #11