takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Helianthus rigidus (Cass.) Desf.

Helianthus pauciflorus Nuttall,
na stronie — znaleziska
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)

10.2014, Szczeglacin (upr.); copyright © by Paweł Kalinowski

Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Uprawiana bylina ozdobna.
znalezisko 20090925.3.pk - Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy); Frankopol, gm. Repki, woj. mazowieckie

1f · 20090925.3.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Frankopol, gm. Repki, woj. mazowieckie/

znalezisko 20120821.2.pk - Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy); Ostrowiec, gm. Repki, woj. mazowieckie

2f · 20120821.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Ostrowiec, gm. Repki, woj. mazowieckie/

znalezisko 20120930.2.pk - Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy); Repki, woj. mazowieckie

1f · 20120930.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Repki, woj. mazowieckie/

znalezisko 20141000.2.pk - Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy); Szczeglacin (upr.)

2f · 20141000.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (upr.)/
/wyraźnie widoczne czerwone kwiaty rurkowe/