atlas-roslin.pl

Solidago

nawłoć
  
↓niekoszyczki większe
· ta cecha diagnost ...
· koszyczki 1 – 2 cm średnicy, okrywa 4.5 – 9 (10) mm długości; kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  
    
↓niekoszyczki mniejsze
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kwiaty 3 – 4× tak długie jak szerokie.
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
Solidago virgaurea ssp. minuta
Solidago virgaurea ssp. minuta
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Kwiaty 4 – 6× tak długie jak szerokie.
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
wystepowanie
syn. Solidago virgaurea ssp. minuta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
  
↑nie koszyczki drobne
· ta cecha diagnos ...
· koszyczki 3 – 8 mm średnicy, okrywa 2 – 5 mm długości; kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  
    
↓nieliście równowąskie
Solidago graminifolia
kwiatostan
Solidago graminifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Koszyczki zebrane w podbaldachowaty kwiatostan; dno koszyczka z plewinkami.
Solidago graminifolia (nawłoć wąskolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina ozdobna rzadko zdziczała. W miejscach ruderalnych.
    
    
↑nie liście lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Koszyczki zebrane w licznokwiatowe ±jednostronne wiechy; dno koszyczka bez plewinek.
    
      
↓niełodyga naga
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łodyga naga, owoszczona
Solidago gigantea (nawłoć późna)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych
Solidago gigantea (nawłoć późna)
dolna powierzchnia liścia naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście prawie nagie, z włoskami jedynie na brzegu i na spodzie na nerwach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Solidago gigantea (nawłoć późna)
wystepowanie
nawłoć olbrzymia · syn. Solidago serotina · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pospolita na terenie całego kraju poza górami. Gatunek inwazyjny. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
      
      
↑nie łodyga owłosiona
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pęd owłosiony
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Spodnia strona liści gęsto owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
      
Solidago gigantea (nawłoć późna)
nawłoć olbrzymia
Solidago serotina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
łodyga
owłosienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łodyga naga, owoszczona
Łodyga w dolnej połowie naga, białawo owoszczona, często niemal cała wiśniowoczerwono nabiegła.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
zbliżenie pędu
Łodyga w dolnej połowie wyłysiała, przynajmniej w górnej połowie gęsto, krótko, odstająco owłosiona, zwykle zielona.
liście
owłosienie i unerwienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)
dolna powierzchnia liścia naga
Liście ±całobrzegie lub częściej w górnej części blaszki odlegle ostro piłkowane; brzeg z wygiętymi ku szczytowi liścia kilkukomórkowymi włoskami; górna powierzchnia naga, ciemnozielona; spód nagi lub co najwyżej z owłosionymi żyłkami, szarozielony, z wyraźną siatką żyłek.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
dolna powierzchnia liścia owłosiona
Liście lancetowate, siedzące, brzeg odlegle nierówno ząbkowany, unerwienie z dwóch wyraźnych nerwów biegnących równolegle do nerwu głównego; górna powierzchnia naga, spodem owłosione (gęsto na nerwach) z włoskami do 0.2 mm.
kwiaty języczkowate
Solidago gigantea (nawłoć późna)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych
Kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od listków okrywy i od kwiatów rurkowych.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych
Brzeżne kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy i tylko nieznacznie dłuższe od kwiatów rurkowych.
występowanie
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na terenie całego kraju. Gatunek inwazyjny pochodzący z USA i Kanady. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej, często zadomowiona. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
Solidago ×niederederi
mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))
Solidago ×niederederi — mieszaniec nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea) o cechach pośrednich między tymi gatunkami. Jest on prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, tam gdzie sąsiadują ze sobą gatunki rodzicielskie.

space

W uprawie jako rośliny ozdobne, obok nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea), są też takie gatunki jak: nawłoć ogrodowa 'Nana' (Solidago ‘Nana’), nawłoć sina (Solidago caesia), nawłoć sercowata (Solidago sphacelata), ×Solidaster luteus.