⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - z kwiatami języczkowatymi, bez plewinek]
  
koszyczki większe (↓nie)
· ta cecha diagnosty ...
· koszyczki 1-2 cm średnicy, okrywa 4.5-9(10) mm długości; kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  
    
koszyczki mniejsze (↓nie)
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Kwiaty 3-4× tak długie jak szerokie.
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
Solidago virgaurea ssp. minuta
Solidago virgaurea ssp. minuta
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty 4-6× tak długie jak szerokie.
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
wystepowanie
syn. Solidago virgaurea ssp. minuta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
  
koszyczki drobne (↑nie)
· ta cecha diagnost ...
· koszyczki 3-8 mm średnicy, okrywa 2-5 mm długości; kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  
    
liście równowąskie (↓nie)
Solidago graminifolia

kwiatostan

Solidago graminifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Koszyczki zebrane w podbaldachowaty kwiatostan; dno koszyczka z plewinkami.
Solidago graminifolia (nawłoć wąskolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina ozdobna rzadko zdziczała. W miejscach ruderalnych.
    
    
liście lancetowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Koszyczki zebrane w licznokwiatowe ±jednostronne wiechy; dno koszyczka bez plewinek.
    
      
łodyga naga (↓nie)
Solidago gigantea (nawłoć późna)

łodyga naga, owoszczona

Solidago gigantea (nawłoć późna)

koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych 3D||

Solidago gigantea (nawłoć późna)

dolna powierzchnia liścia naga

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście prawie nagie, z włoskami jedynie na brzegu i na spodzie na nerwach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Solidago gigantea (nawłoć późna)
wystepowanie
nawłoć olbrzymia · syn. Solidago serotina · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pospolita na terenie całego kraju poza górami. Gatunek inwazyjny. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
      
      
łodyga owłosiona (↑nie)
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

pęd owłosiony

Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych 3D||

Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Spodnia strona liści gęsto owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
      
Solidago gigantea (nawłoć późna)
nawłoć olbrzymia
Solidago serotina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
łodyga
owłosienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)

łodyga naga, owoszczona

Łodyga w dolnej połowie naga, białawo owoszczona, często niemal cała wiśniowoczerwono nabiegła.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

zbliżenie pędu

Łodyga w dolnej połowie wyłysiała, przynajmniej w górnej połowie gęsto, krótko, odstająco owłosiona, zwykle zielona.
liście
owłosienie i unerwienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)

dolna powierzchnia liścia naga

Liście ±całobrzegie lub częściej w górnej części blaszki odlegle ostro piłkowane; brzeg z wygiętymi ku szczytowi liścia kilkukomórkowymi włoskami; górna powierzchnia naga, ciemnozielona; spód nagi lub co najwyżej z owłosionymi żyłkami, szarozielony, z wyraźną siatką żyłek.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

dolna powierzchnia liścia owłosiona

Liście lancetowate, siedzące, brzeg odlegle nierówno ząbkowany, unerwienie z dwóch wyraźnych nerwów biegnących równolegle do nerwu głównego; górna powierzchnia naga, spodem owłosione (gęsto na nerwach) z włoskami do 0.2 mm.
kwiaty języczkowate
Solidago gigantea (nawłoć późna)

koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych 3D||

Kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od listków okrywy i od kwiatów rurkowych.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych 3D||

Brzeżne kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy i tylko nieznacznie dłuższe od kwiatów rurkowych.
występowanie
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na terenie całego kraju. Gatunek inwazyjny pochodzący z USA i Kanady. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej, często zadomowiona. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
Asteraceae-ozdobne
Solidago ×niederederi

mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))

Mieszaniec nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea) to Solidago ×niederederi o cechach pośrednich między tymi gatunkami. Jest on prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, tam gdzie sąsiadują ze sobą gatunki rodzicielskie.

space