takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

×Solidaster luteus M.L. Green ex Dress

na stronie — wymagania i uprawa