takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Solidago ×niederederi Khek.

Solidago canadensis × virgaurea
na stronie — znaleziska
Solidago ×niederederi

Solidago ×niederederi w otoczeniu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis); 17.08.2013, Wysieka, gmina Bartoszyce; copyright © by Artur Pliszko XL

Solidago ×niederederi

koszyczki XL

Solidago ×niederederi

porównanie wielkości koszyczków (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)) XL

Solidago ×niederederi

rozłogi XL

Solidago ×niederederi

jesienne "rozetki liściowe" XL

Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi

ulistnienie łodygi

Solidago ×niederederi

mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))

Interesujący mieszaniec nawłoci — Solidago ×niederederi (nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) × nawłoć pospolita (Solidago virgaurea)). Mieszaniec jest prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, powstaje spontanicznie tam, gdzie kontaktują się ze sobą gatunki rodzicielskie. Zwykle ma cechy pośrednie.

space

znalezisko 20130817.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Wysieka, gmina Bartoszyce

2f · 20130817.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Wysieka, gmina Bartoszyce/

znalezisko 20130824.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Kraków (Mydlniki)

4f · 20130824.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Kraków (Mydlniki)/

znalezisko 20130829.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Izdebnik, gmina Lanckorona

1f · 20130829.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Izdebnik, gmina Lanckorona/

znalezisko 20160900.1.pk - Solidago ×niederederi; Zaleś NE

6f · 20160900.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś NE/