takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Solidago ×niederederi Khek.

Solidago canadensis × virgaurea
na stronie — uwagi · znaleziska
Solidago ×niederederi

Solidago ×niederederi w otoczeniu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis); 17.08.2013, Wysieka, gmina Bartoszyce; copyright © by Artur Pliszko XL

Solidago ×niederederi

koszyczki XL

Solidago ×niederederi

porównanie wielkości koszyczków (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)) XL

Solidago ×niederederi

rozłogi XL

Solidago ×niederederi

jesienne "rozetki liściowe" XL

Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi

uwagi

Solidago ×niederederi

ulistnienie łodygi

Solidago ×niederederi

mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))

Interesujący mieszaniec nawłoci, Solidago ×niederederi Khek (nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) × nawłoć pospolita (Solidago virgaurea)). Mieszaniec jest prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, powstaje spontanicznie tam, gdzie kontaktują się ze sobą gatunki rodzicielskie. Zwykle ma cechy pośrednie. Status mieszańca we florze Polski wymaga dalszych badań, wstępnie zakwalifikowany do efemerofitów (Pliszko A. 2013. A new locality of Solidago x niederederi Khek in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 29 (1): 57-62). [uwaga Artura Pliszko]
znalezisko 20130817.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Wysieka, gmina Bartoszyce

2f · 20130817.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Wysieka, gmina Bartoszyce/

znalezisko 20130824.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Kraków (Mydlniki)

4f · 20130824.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Kraków (Mydlniki)/

znalezisko 20130829.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Izdebnik, gmina Lanckorona

1f · 20130829.1.apliszko
leg. Artur Pliszko
/Izdebnik, gmina Lanckorona/

znalezisko 20160900.1.pk - Solidago ×niederederi; Zaleś NE

6f · 20160900.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś NE/