znalezisko 20160900.1.pk - Solidago ×niederederi · Zaleś NE · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Solidago_x_niederederi_3h_Zales_NE_09.16
Solidago ×niederederi
mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))
pk-Solidago_x_niederederi_3h_Zales_NE_09.16_v2
Solidago ×niederederi
pk-Solidago_x_niederederi_3h_Zales_NE_09.16_v3
Solidago ×niederederi
pk-Solidago_x_niederederi_4a_Zales_NE_09.16
Solidago ×niederederi
· XL
pk-Solidago_x_niederederi_4a_Zales_NE_09.16_v2
Solidago ×niederederi
pk-Solidago_x_niederederi_4b_Zales_NE_09.16
Solidago ×niederederi
· XL