znalezisko 20130829.1.apliszko - Solidago ×niederederi · Izdebnik, gmina Lanckorona · (leg. det. Artur Pliszko)
odłóg

apliszko-S._x_niederederi_-_5

Solidago ×niederederi

kwiatostan · XL