znalezisko 20130829.1.apliszko - Solidago ×niederederi · Izdebnik, gmina Lanckorona · (leg. det. Artur Pliszko)
odłóg
apliszko-S._x_niederederi_-_5
Solidago ×niederederi
kwiatostan · XL