mylnie podawana z Polski [24]

Lythrum virgatum L.

krwawnica rózgowata
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata)

06.08.1975, Czechy, środkowe Morawy; copyright © by Jerzy Kruk XL

Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do oczka wodnego · wysokość 50-120 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna lub gleba mokra

znalezisko 20140800.11.pk - Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata); ogród botaniczny

3f · 20140800.11.pk
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny/

znalezisko 20140700.43.pk - Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata); OB Kopenhaga

2f · 20140700.43.pk
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga/

znalezisko 19750806.KRA100878.jkr - Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata); Czechy, środkowe Morawy

1f · 19750806.KRA100878.jkr
leg. J. Vicherek et S. Blecha
/Czechy, środkowe Morawy/

znalezisko 19580708.KRA119668.jkr - Lythrum virgatum (krwawnica rózgowata); Słowacja wschodnia

3f · 19580708.KRA119668.jkr
leg. S. i B. Pawłowscy
/Słowacja wschodnia/