mylnie podawana z Polski [24]

Lythrum virgatum L.

krwawnica rózgowata
na stronie — wymagania i uprawa