takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Eichhornia crassipes Mart.) Solms

na stronie — wymagania i uprawa