fot. hiacynt.wodny_Eichhornia.crassipes.dom.9250 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eichhornia crassipes

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.07.2010 copyright © by Jacek Soboń